AVTOMOBİL TERMİNLƏRİ LÜĞƏTİ - "Ю" HƏRFİ

Юбка ətək
Юбка поршня porşenin ətəyi
Юбка свечи şamın ətəyi
Юз sürüklənmə (tormozlama zamanı bloklanmış və ya fırlanmayan təkərlərlə irəliləmə hərəkəti)
Юз автомобиля avtomobilin sürüklənməsi
Юзом двигаться sürüklənərək hərəkət etmək
Юстировка yustirləmə, yustirlənmə (cihaz və mexanizmlərin yoxlanması və nizamlanması)