AVTOMOBİL TERMİNLƏRİ LÜĞƏTİ - "Я" HƏRFİ

Яйцевидный дизайн yumurtaşəkilli dizayn (avtomobil kuzovunda dəyirmiləşmiş formadan istifadə ilə dizayn etmə)
Якорь lövbər (generator və starterin fırlanan hissəsi)
Яма quyu; xəndək, çala, çuxur
Ямочный ремонт xəndəkdə aparılan təmir (nəqliyyat vasitəsinin təmiri)
Яркость parlaqlıq, açıqlıq
Яркость света işığın parlaqlığı
Ярлык yarlıq (malların üstünə yapışdırılan və onların adını, qiymətini, ölçüsünü, kütləsini və ştrix-kodu göstərən kağız); etiket
Ярус yarus (üfüqi surətdə yığılmış şeylər sırası)
Яхта колесная təkərli yaxta (quruda hərəkət edən yelkənli nəqliyyat vasitəsi)
Яхта песчаная qum yaxtası
Ячеистый göz-göz, dəlik-dəlik, deşik-deşik
Ящик yeşik, qutu
Ящик аккумуляторной батареи akkumulyator batareyasının qutusu