AVTOMOBİL TERMİNLƏRİ LÜĞƏTİ - "Х" HƏRFİ

Хамп xamp (kamerasız şin deşildikdə diskdən sıçrayıb çıxmasının qarşısını alan, təkər diskindəki xüsusi çıxıntı)
Характеристика xarakteristika
Характеристика амортизатора amortizatorun xarakteristikası
Характеристика карбюратора karbüratorun xarakteristikası
Характеристические свойства xarakterik xüsusiyyətlər
Характерное свойство xarakterik xüsusiyyət
Хардтоп hardtop (kuzov tipi)
Хардтоп-кабриолет hardtop-kabriolet (kuzov tipi)
Хардтоп-купе hardtop-kupe (kuzov tipi)
Хардтоп-седан hardtop-sedan (kuzov tipi)
Хвостовая часть son uc hissə
Хвостовик arxa ucluq (başqa detal və mexanizmləri bərkitmək və ya birləşdirmək üçün bəzi maşın detalları və ya alətlərdə qoyulan qalınlaşdırılmış hissə)
Хвостовик коленчатого вала dirsəkli valın arxa ucluğu
Хетчбек-седан hetçbek-sedan (kuzov tipi)
Хетчбек-универсал hetçbek-universal (kuzov tipi)
Химическая коррозия kimyəvi korroziya
Химическая связь kimyəvi rabitə
Химический анализ kimyəvi analiz
Химмотологическая карта kimmotoloji xəritə (avtomobildə istifadə edilən istismar mayelərinin blankı)
Химмотология kimmotologiya (yanacaq və sürtgü materiallarının xüsusiyyət, keyfiyyət və səmərəli istifadəsini öyrənən elm sahəsi)
Хич-хайкер hiç-hayker (avtostopla səyahət edən)
Хладагент soyuducu agent (soyuducu cihazlarda soyutma prosesini gücləndirən kimyəvi məhlul)
Хладостойкий soyuğadavamlı
Хлебовозка çörək daşıyan
Ходgediş, hərəkət, yeriş
Ход впуска daxilolma gedişi
Ход всасывания sorma gedişi
Ход выпуска xaricetmə gedişi
Ход клапана klapanın gedişi
Ход отбоя qaytartma gedişi
Ход педали pedalın gedişi
Ход поршня porşenin gedişi
Ходовая hərəkət; hərəkət edən; çox işlənilən
Ходовая часть hərəkət hissəsi
Ходовая часть мотоцикла motosiklin hərəkət hissəsi
Ходоуменьшитель hərəkəti azaldan (traktorun çox kiçik texnoloji sürətlərini almaq üçün ÖQ-da əlavə alçaldıcı reduktor)
Хозяйство təsərrüfat, istehsal
Холдинг holdinq, şirkət
Холдинг-компания holdinq-kompaniya
Холм təpə
Холм с крутым подъемом sərt yoxuşlu təpə
Холмистая местность təpəli yer
Холмистый təpəli, dərə-təpəli
Холодильная установка soyuducu qurğu
Холодильник soyuducu, soyuducu cihaz
Холодильный агрегат soyuducu aqreqat
Холодная свеча зажигания soyuq alışdırma şamı
Холодный soyuq
Холодный двигатель soyuq mühərrik
Холодный запуск soyuq işəsalma
Холодный клапан soyuq klapan
Холостой пробег boş yürüş
Холостой ход boş işləmə, boş gediş
Хомут xamıt
Хомут рессоры ressorun xamıtı
Хонингование cilalama (metal şeylərin abraziv bülövlər vasitəsilə hamarlanması)
Храповик xırxıra (çarxın geri hərəkət etməsinə mane olan mexanizm)
Храповик коленчатого вала dirsəkli valın xırxırası
Храповой зуб xırxıra dişi
Хребтовая рама sütunlu çərçivə
Хромированный xromlanmış
Хронограф xronoqraf
Хронометр xronometr (çox dəqiq saat)
Хронометрируемые тренировки xronometrajlanan məşqlər
Хроноскоп xronoskop (son dərəcə qısa vaxtları ölçmək üçün elektron saat)
Худ-лок hud-lok (mexaniki bloklayıcı)
Хэнсом-кэб hensom-keb (avtomobil kuzovu)
Хэтчбек hetçbek (avtomobil kuzovu)
Хэтчвэн hetçven (avtomobil kuzovu)