AVTOMOBİL TERMİNLƏRİ LÜĞƏTİ - "Щ" HƏRFİ

Щебенка qırmadaş dənəsi
Щебень qırmadaş
Щека yanaq
Щека коленчатого вала dirsəkli valın yanağı
Щека кривошипа çarxqolunun yanağı
Щелочной аккумулятор qələvi akkumulyator
Щелочной электролит qələvi elektrolit
Щель çatlaq, çat, yarıq
Щетка fırça
Щетка генератора generatorun fırçası
Щетка стеклоочистителя şüşətəmizləyicinin fırçası
Щетка стеклоочистителя двойная şüşətəmizləyicinin ikiqat (rezinli) fırçası
Щетка стеклоочистителя одинарная şüşətəmizləyicinin birqat (rezinli) fırçası
Щетка стеклоочистителя с замком şüşətəmizləyicinin qıfıllı fırçası
Щетка стеклоочистителя со спойлером şüşətəmizləyicinin spoylerli fırçası
Щетка-сметка fırça-süpürgə (avtomobili qar və çirkdən təmizləyən fırça)
Щетки fırçalar
Щеткодержатель fırçatutan
Щеточный стеклоочиститель fırçalı şüşətəmizləyici
Щит qalxan, sipər, lövhə
Щит кузова над кабиной самосвала özüboşaldanın kabinəsi üstündə kuzovun sipəri
Щит моторный motor sipəri
Щит тормозной tormoz sipəri
Щитокbax: щит söz. kiç
Щиток велосипеда velosiped sipəri
Щиток колеса təkər sipəri
Щиток колесной арки təkər tağının sipəri
Щиток номерной nömrə sipəri
Щиток от пыли tozdan qoruma sipəri
Щиток приборов cihazlar lövhəsi
Щуп şup (mexanizmlərin hissələri arasındakı məsafəni, dərinliyi və s. ölçmək üçün alət)
Щуп маслянный yağ şupu
Щуп регулировки клапанов klapanların nizamlanma şupu
Щуп указателя уровня масла yağ səviyyəsi göstəricisinin şupu