AVTOMOBİL TERMİNLƏRİ LÜĞƏTİ - "Ш" HƏRFİ

Шаблон şablon, qəlib, ülgü
Шаблон для правки кузовных деталей kuzov detallarını düzəltmək üçün şablon
Шаг addım,yeriş
Шаг винта vintin addımı
Шаг винтовой линии vint xəttinin addımı
Шаг зацепления ilişmə addımı
Шаг отверстий deşiklərin addımı
Шаговый двигатель addımlı mühərrik (avtomatik üstəlik sorma sistemində hava qapağının vəziyyətini idarə etmək üçün mühərrik)
Шагом addımla, addım-addım
Шайба şayba
Шайба Гровера Qrover şaybası
Шар kürə,şar; balon
Шарик kürəcik
Шарик редукционного клапана reduksiya klapanının kürəciyi
Шариковая гайка kürəvi qayka
Шариковый шарнир kürəvi oynaq
Шариковый шарнир с боковыми делительными канавками yan bölücü qanovlu kürəvi oynaq
Шариковый шарнир с делительным рычажком bölücü lingli kürəvi oynaq
Шариковый шарнир с радиальными делительными канавками radial bölücü qanovlu kürəvi oynaq
Шарнир oynaq
Шарнир Гука Huk oynağı
Шарнир неравных угловых скоростей qeyri-bərabər bucaq sürətli oynaq
Шарнир равных угловых скоростей bərabər bucaq sürətli oynaq
Шарнирное соединение oynaqlı birləşmə
Шарнирный мост oynaqlı körpü
Шаровая oynaqlı
Шаровая головка oynaqlı başlıq
Шаровая опора oynaqlı dayaq
Шаровое сцепное устройство oynaqlı qoşma qurğusu
Шаровой палец oynaqlı barmaq
Шаровой шарнир kürəvi oynaq
Шасси şassi
Шатровая камера сгорания yarım kürəvi yanma kamerası
Шатун sürgüqolu
Шатун каретки karetkanın (sürüşdürülə bilən dişli çarxın) sürgüqolu
Шатунная шейка sürgüqolu boynu
Шатунный вкладыш sürgüqolu içliyi
Швеллер şveller
Швеллерная рама şveller çərçivə
Шевронная шестерня şevron dişli çarx
Шейка boyun, boğaz (bir şeyin nazik yeri mənasında); boyuncuq
Шейка вала valın boynu
Шереховатость kələ-kötürlük
Шероховатый kələ-kötür
Шестеренный привод dişli çarxlı intiqal
Шестеренчатый насос dişli çarxlı nasos
Шестерня dişli çarx
Шестерня заднего хода arxaya hərəkət dişli çarxı
Шестигранная гайка altıüzlü qayka
Шестигранная головка altıüzlü başlıq
Шестигранник altıüzlü
Шестилопастной вентилятор altı pərli ventilyator
Шестиступка altı pilləli
Шимми şimmi (hamar olmayan yolda hərəkət etdikdə avtomobilin idarə olunan təkərlər sistemində və ya qabaq asqısında yaranan intensiv rəqslər)
Шина şin
Шина автомобильная avtomobil şini
Шина высокого давления yüksək təzyiqli şin
Шина гоночного велосипеда yarış velosipedinin şini
Шина диагональная diaqonal şin
Шина низкого давления aşağı təzyiqli şin
Шина обычного профиля adi profilli şin
Шина повышенной проходимости artırılmış keçilmə qabiliyyətli şin
Шина регулируемого давления nizamlanan təzyiqli şin
Шина с камерой kameralı şin
Шина с кольцевым контейнером halqalı konteynerli şin
Шина с нейлоновым кордом neylon kordlu şin
Шина сверхнизкого давления həddən aşağı təzyiqli şin
Шина со стальным каркасом polad karkaslı şin
Шина среднего давления orta təzyiqli şin
Шина типа «Р» «R» tipli şin (radial şin)
Шина типа «РС» «RS» tipli şin (radial, protektoru çıxarıla bilən şin)
Шинная цепь şin zənciri
Шинный герметик şin hermetiki
Шинный компрессор şin kompressoru
Шинный корд şin kordu
Шинный манометр şin manometri
Шинный насос şin nasosu
Шиномонтаж şinin montajı
Шиноремонтная мастерская şın təmiri emalatxanası
Шип tikan, mil uc, çıxıntı, diş
Шип крестовины çarpazın mil ucu
Шип противоскольжения sürüşməyə qarşı tikan
Шипованная шина tikanlanmış şin
Шиповка tikanlanma (şinlərdə)
Ширина en
Ширина обода çənbərin eni
Ширина профиля шины şinin profilinin eni
Широкий geniş, enli
Широким веером enli yelpiklə
Широкое применение geniş tətbiq
Широкопрофильная шина enli profilli şin
Шкала şkala, cədvəl
Шкворень çiv
Шкворень кулака yumruğun çivi
Шкворневое сцепное устройство çivli qoşma qurğusu
Шкив qasnaq (intiqal qayışını hərəkətə gətirən çarx)
Шкив вентилятора ventilyatorun qasnağı
Школа обучения вождению автомобилей avtomobillərin sürülməsi üzrə təlim məktəbi
Шлагбаум şlaqbaum
Шлам şlam (sonradan zənginləşdirmə proseslərində istifadə edilmək üçün xırdalanan filiz və ya kömür)
Шланг şlanq
Шланг в металлической оплетке metal hörgülü şlanq
Шланг муфты сцепления ilişmə muftasının şlanqı
Шланг пневматический pnevmatik şlanq
Шлем dəbilqə; şlem (təyyarəçi, tankçı və xizəkçilərdə xüsusi papaq); qalpaq, qapaq
Шлифование cilalama, cilalanma
Шлиц şlis
Шлицевое соединение şlisli birləşmə
Шлицованный şlislənmiş
Шнек şnek (səpələnən şeyləri və ya tayları kiçik məsafəyə nəql etmək üçün navalçaşəkilli quruluş)
Шнековый движитель şnek hərəkətvericisi
Шнекоход şnekli hərəkət etdirici
Шноркель şnorkel (çay keçidlərini keçmək üçün nəzərdə tutulmuş havagötürən boru)
Шнур qaytan, ip, şnur
Шнур шторки pərdənin şnuru
Шов tikiş yeri, tikiş; bənd yeri, bitişik yeri; qaynaq yeri
Шов внахлестку bir-birini örtən tikiş
Шов с замазкой suvaqlı tikiş
Шоссе şose(mükəmməlləşdirilmiş yol)
Шоссе общего пользования ümumi istifadəli şose
Шофер şofer (fr. schauffeur –«ocaqçı» sözündən)
Шпатель rəngsaz malası
Шпатлевка alçı
Шпилька sancaq, mil
Шпилька головки цилиндра silindr başlığının sancağı
Шплинт şplint (maşınlarda kiçik detalları bərkitmək üçün mil)
Шплинтовать şplintlə bərkitmək
Шпонка işgil
Шпоночное соединение işgil birləşməsi
Шпора şpor (təkər çənbərində və ya tırtıl bəndində çıxıntı)
Шприц şpris
Шприц для пластичной смазки plastik yağ üçün şpris
Шприц для пресс-масленок press-yağdan üçün şpris
Штабной автомобиль ştab avtomobili
Штампованное колесо ştamplama təkər
Штампованный ştamplanmış
Штамповка ştamplama, ştamplanma
Штампосварной глушитель ştampqaynaq üsulu ilə hazırlanmış səsboğucu
Штампосварной колесный диск ştampqaynaq üsulu ilə hazırlanmış təkər diski
Штанга ştanq
Штанга реактивная reaktiv ştanq
Штатив ştativ, altlıq
Штекер şteker
Штепсель ştepsel
Штепсельная розетка ştepsel rozetkası
Штифт ştift (başsız mıx, başsız vint)
Штифтовая свеча ştift şəkilli şam
Штифтовый распылитель ştift şəkilli tozlandırıcı
Шток ştok, mil
Шток клапана klapanın mili
Шторка örtük, pərdə
Шторка заднего стекла arxa şüşənin pərdəsi
Штраф cərimə
Штурман şturman
Штурманская лампа şturman lampası
Штуцер ştuser
Штуцер тормозной трубки tormoz borusunun ştuseri
Штучный груз ədədi yük
Штыревая антенна mil şəkilli antena
Штырь mil, ox
Штырь сцепного устройства qoşqu qurğusunun mili
Шум səs, səs-küy, gurultu
Шум от вибраций периодического характера periodik xarakterli titrəyiş səs-küyü
Шум от вибраций случайного характера təsadüfi xarakterli titrəyiş səs-küyü
Шумовая характеристика səs xarakteristikası
Шумогашение səs söndürmə
Шумоизоляция səs izolyasiyası
Шумоизоляция дверей qapıların səs izolyasiyası
Шумоизоляция капота kapotun səs izolyasiyası
Шумомер səs-küy ölçən
Шумопоглощающая обивка səs uducu üzlük
Шумопоглощающий состав səs uducu maddə
Шунтирование свечи зажигания alışdırma şamının şuntlanması
Шурупşurup