AVTOMOBİL TERMİNLƏRİ LÜĞƏTİ - "Ц" HƏRFİ

Цапфа sapfa
Цапфа моста körpünün sapfası
Цапфа поворотного кулака dönmə yumruğunun sapfası
Царапать cızmaq
Царапина cızıq
Цвет rəng
Цвет бензина benzinin rəngi
Цвет масла yağın rəngi
Цвета светосигнальных устройств işıq siqnalı qurğularının rəngləri
Цельная конструкция bütöv konstruksiya
Цельное колесо bütöv təkər
Цельнолитой bütöv tökülmüş
Цельнометаллический tamamilə metaldan qayrılmış
Цельнометаллический кузов tamamilə metaldan kuzov
Цельносварная кабинаtamamilə qaynaqla işlənmiş kabinə
Цельносварнойtamamilə qaynaqla işlənmiş
Цельный tam, bütöv, bölünməz, vahid
Цельный обод bütöv çənbər
Цементовоз sement daşıyan
Цена qiymət, dəyər; əhəmiyyət
Цена деления bölgünün qiyməti
Цена производства istehsalın qiyməti
Центр mərkəz, orta
Центр давления təzyiq mərkəzi
Центр инерции ətalət mərkəzi
Центр крена yana əyilmə mərkəzi
Центр масс kütlə mərkəzi
Центр парусности yelkən mərkəzi
Центр поворота dönmə mərkəzi
Центр тяжести ağırlıq mərkəzi
Центральная балка mərkəzi tir
Центральная передача mərkəzi ötürmə
Центральная стойка mərkəzi dayaq
Центральный впрыск mərkəzi püskürmə
Центральный переключатель света işığın mərkəzi çeviricisi
Центральный провод mərkəzi naqil
Центральный редуктор mərkəzi reduktor
Центральный удар mərkəzi zərbə
Центрирование mərkəzləşdirmə
Центрирующая пружина mərkəzləşdirən yay
Центрирующий mərkəzləşdirən
Центрифуга sentrifuqa (mayeləri mərkəzdənqaçma qüvvəsi ilə tərkib hissələrinə ayıran cihaz)
Центробежная очистка mərkəzdənqaçma təmizləməsi
Центробежная сила mərkəzdənqaçma qüvvəsi
Центробежное сцепление mərkəzdənqaçma ilişməsi
Центробежный mərkəzdənqaçma
Центробежный регулятор зажигания alışdırmanın mərkəzdənqaçma nizamlayıcısı
Центровая линия mərkəz xətti
Центростремительное колесо mərkəzəqaçan çarx
Цепная передача zəncir ötürməsi
Цепная реакция zəncirvari reaksiya
Цепь zəncir; elek. dövrə
Цепь зажигания alışdırma dövrəsi
Цепь низкого напряжения aşağı gərginlik dövrəsi
Цепь обратной связи əks-əlaqə dövrəsi
Цепь противоскольжения sürüşməyə qarşı zəncir
Цетан setan
Цетановое число setan ədədi
Цех sex
Цикл sikl, dövr
Цикл Аткинсона Atkinson sikli
Цикл Дизеля Dizel sikli
Цикл Отто Otto sikli
Цикл торможения tormozlama sikli
Циклическая частота dövri tezlik
Цикличное движение dövri hərəkət
Циклон siklon
Циклонный фильтр siklon süzgəc
Цилиндр silindr
Цилиндр гидравлический hidravlik silindr
Цилиндр двигателя mühərrikin silindri
Цилиндр поршневой porşenli silindr
Цилиндр суппорта supportun silindri
Цилиндрическая лопасть silindrik pər
Цилиндрический дифференциал silindrik diferensial
Цилиндровая мощность silindr gücü
Цинк sink
Цинк-бромная батарея sink-brom batareyası
Цинкование sinklənmə
Цинковое покрытие sink örtüyü
Циркулирующая мощностьdövr edən güc
Циркуляр sirkulyar, direktiv, göstəriş, əmr, sərəncam, bildiriş
Циркуляционная система смазки yağlamanın dövran sistemi
Циркуляция dövr etmə, dövr, dövran
Циркуляция в замкнутом контуре qapalı konturda dövran
Циркуляция мощности gücün dövranı
Циркуляция скорости sürətin dövranı
Цистерна sistern
Цистерна для топлива yanacaq üçün sistern
Циферблат siferblat
Циферблат измерительного прибора ölçü cihazının siferblatı
Циферблат с двумя шкалами iki şkalalı siferblat
Цифровая электроника rəqəmsal elektronika
Цифровое управление rəqəmsal idarəetmə
Цифровой индикатор rəqəmsal indikator
Цифровой сигнал rəqəmsal siqnal
Цифровой указатель rəqəmsal göstərici
Цоколь üsttəməl (inşaatda); sokol (elektrik lampasının patrona taxılan metal hissəsi)