EHTİYAT HİSSƏLƏRİ

Avtomobil fabrikləri avtomobillərin bir çox parçasını periodik olaraq istehsal etməkdədirlər. Bunun təməl səbəbi, avtomobil parçalarının get-gedə daha kompleks bir hala gəlməsi və bu parçaların istehsalı üçün bir çox yan sahədən texnoloji dəstəyə ehtiyac duyulmasıdır. Elektronik dövrələr, xüsusi keyfiyyətli metallar, kompozit panellər və bir çox irəli istehsal texnikalarından ehtiyat hissələrində istifadə olunur;

Ehtiyat hissələri istehsal qaynağına görə belə qruplaşdırır:

  • OEM parçalar (original equipment manufacturer): üzərində avtomobil istehsalçısının öz markasının iştirak etdiyi qutularda satılan parçalar;

  • OES parçalar (original equipment supplier): OEM parça istehsalçısının öz qutularında satılan parçalar;

  • OEP parçalar (original equavalent part): istehsalçısı tərəfindən OEM xüsusiyyətində olduğu iddia olunan “ikincil bazar” parçalar. Terminologiyaya, qüvvədəki Blok Azad olma Qanunu uyğun olaraq “orijinal ekvivalent parça” şəklində girmişdir. Hal-hazırda, OEP parçalar ilə A/M (aftermarket) parçalar arasında əhəmiyyətli bir anlayış qarışıqlığı yaşanmaqdadır.

  • OEM və OES ehtiyat hissələr, eyni istehsal təsisində çıxarılan birə-bir eyni parçalardır; yalnız qiymətləri, qutu və qabları fərqlidir. Ancaq sığorta ziyanlarının təmiri əsnasında; böyük əksəriyyətlə OEM parçalar daha çox üstünlük təşkil edir. OES, OEP və A/M parçalar istifadə edilməkdə, sığorta şirkətlərindən OEM parça əvəzləri tələb edilə bilməkdədir.

  • Bir çox avtomobil istehsalçısının, səlahiyyətli dilerləri ilə texniki və məntiqi ünsiyyət içərisində olmasını təmin edən, rəsmi bir parça nömrələndirilmə və qiymətləndirmə proqramı vardır.

Bu proqramlar içərisində, spesifik bir məhsul üçün sorğulama edildiyində, eyni parça üçün, birdən çox qeydiyyat nömrəsi və fərqli qiymətlər gələ bilər. Sığorta ziyanlarının təmiri əsnasında, parça istinad nömrələrindəki müxtəliflik əlavə qazanc yolu olaraq mənimsənməkdə, sığorta ziyanlarının təmiri əsnasında ən yüksək əvəzli parçanın kodunu ala bilməkdədir. Avtomobil istehsalçıları artan rəqabət şərtlərinə qarşı, eyni parçanı birdən çox vasitə modelində fərqli nömrə və qiymət ilə istifadə etməkdədirlər (interchangeable parts). Məsələn, bir markanın çıxardığı minik tipi vasitənin ehtiyat hissəsi ilə, yenə o markanın çıxardığı, fərqli modeldəki yüngül ticari bir vasitədə də istifadə edilə bilməkdə, ancaq parça nömrələri və qiymətləndirmə fərqli olmaqdadır. Perormance Center şirkəti sizə Azərbaycanın ən böyük, universal, bütün növ avtomobillərə xitab edən ehtiyat hissələrini təqdim edir. Burada siz istədiyiniz ehtiyat hissəsini, aksessuarını tapa bilər, olmadıqda isə xaricdən sifarış ede bilərsiniz. Biz sizə Amerika, Dubay, Korea, Almaniya, Çin kimi ölkələrdən ehtiyat hissələrini təklif edirik. Həmçinin BAIC avtomobillərinin istənilən ehtiyat hissələrinə Performance Center şirkətində sahib ola bilər və ya sifariş edə bilərsiniz. BAIC üçün ehtiyat hissələri rəsmi şəkildə BAIC Group-un bazasından gələrək tam orijinal formada öz müştərilərinə çatdırılır. Sifariş olunan ehtiyat hissələri Dubaydan 1 həftəyə, Çin, Amerika, Koreya, Almaniyadan isə 15 günə gətirib çatdırılır..